Regeringen vill på sikt helt stoppa isolering av barn

2:12 min

Regeringen vill på sikt helt avskaffa möjligheten att avskilja, alltså isolera barn på ungdomshem. Det skriver regeringen i det nya lagförslaget som presenterats.

Enligt förslaget ska tiden där barn får isoleras först minskas från 24 till max 4 timmar.

Lagförslaget är ett resultat av att Ekot tidigare avslöjat hur isoleringsceller användes som bestraffning på statens ungdomshem. Pernilla Baralt är statssekreterare hos barnminister Åsa Regner.

– Regeringens målsättning är att systematiskt minska tiden för avskiljning, minska användningen av avskiljning som metod, för att det på längre sikt helt ska kunna upphöra.

När avser regeringen att helt avskaffa möjligheten till avskiljning på ungdomshemmen?

– Jag kan inte säga det nu. Jag kan bara säga att vårt mål är att åtgärderna helt ska kunna avskaffas på sikt. Vi har inget datum där.

Redan 2009 avslöjade Ekot hur isoleringen på statens ungdomshem användes på felaktiga grunder, ibland som bestraffning och ibland under längre tid än vad som är tillåtet.

Vi berättade också om att barn och unga nekats vistas utomhus under långa perioder.

Avslöjandena ledde till att Barnombudsmannen krävde en lagändring och Statens institutionsstyrelse, som driver ungdomshemmen, föreslog att den maximala isoleringstiden skulle kortas.

Sedan dess har frågan utretts. Och nu föreslår regeringen att lagen ändras, att det införs lagstadgad rätt till daglig utevistelse och att tiden barn och unga får vara avskilda, kortas från max 24 till 4 timmar, för att på sikt avskaffas helt.

Den vikarierande barnombudsmannen, Anna Karin Hildingson Boqvist, är besviken över att det inte blir ett totalförbud mot isolering redan nu.

– Så länge isolering, avskiljning, finns som en åtgärd så kommer den att användas, och då finns det risk att man använder den på felaktigt sätt, som en bestraffning, säger hon.

Men något förbud blir det alltså inte än.

– Det är för att regeringen, efter att också ha lyssnat på vår expertmyndighet Sis, bedömer att det finns ett antal, om än väldigt få, situationer idag där den här metoden bör finnas som ett alternativ, säger statssekreterare Pernilla Baralt

Nora Pikacs har blivit isolerad flera gånger på ungdomshem. Hon vill se ett förbud mot isolering.

– Jag tycker att det ska tas bort helt. Det här är ju en klar förbättring och det är egentligen bara att fortsätta hoppas att det försvinner någon dag.