Jobbinsats kan ha träffat fel målgrupp

1:09 min

I regeringens satsning på helsubventionerade jobb för de som står allra längst från arbetsmarknaden, har över hälften av jobben gått till personer som minst har en gymnasieutbildning.

Extratjänsterna infördes hösten år 2015 när regeringen började avveckla det hårt kritiserade fas 3. I december hade drygt 11 000 personer en extratjänst, de flesta inom en kommunal verksamhet såsom skola eller omsorg.

Kostnaden för lönen står staten för och ett av villkoren är att tjänsterna inte får tränga undan ordinarie jobb.

En av de som fått en extratjänst är Saafa Aljabr som jobbar på Sofiedalskolan i Valbo utanför Gävle.

– På morgonen är jag i klass tre och hjälper barnen i några ämnen, men inte alla. Jag kan inte lära dem att skriva eller läsa eftersom jag inte kan rätt grammatik till 100 procent. Men jag lär dem i några ämnen - rita, måla, syslöjd, ibland lite träslöjd, säger Saafa Aljabr.

Liksom fas 3 så riktar sig extratjänsterna till de som står längst från arbetsmarknaden, till exempel nyanlända och långtidsarbetslösa.

Men trots det så har 60 procent av extratjänsterna gått till personer med minst en gymnasieutbildning, en fjärdedel har en eftergymnasial utbildning.

Det visar siffror från Arbetsförmedlingen som sammanställts av den politiskt obundna informations- och statistiksajten Arbetsmarknad.se.

Anders Forslund är professor i nationalekonomi på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Det tyder ändå på att andelen som har en någorlunda god utbildningsbakgrund är ganska hög, så man skulle åtminstone vara lite orolig för att man inte träffar gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden fullt ut, säger han.

En förklaring kan enligt Anders Forslund vara att arbetsgivarna som inrättar extratjänster  i första hand vill ha personer som står närmare arbetsmarknaden.

– Har man möjligheter att välja, vilket arbetsgivarna i viss utsträckning har inom de här målgrupperna, så kommer de att välja de som ser starkast ut. Och det kanske är svårt för Arbetsförmedlingen att anvisa någon som står alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden, då kanske de inte får ut någon alls.

– Det här är ju ett genuint problem när vi har att göra med sådant som har att göra med något som påminner om ordinarie arbetsuppgifter, det är förmodligen inte så lätt för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden att få den typen av arbetsuppgifter, säger Anders Forslund.

På Arbetsförmedlingen betonar man dock att alla som fått extratjänster per definition står långt från arbetsmarknaden eftersom de antingen är nyanlända eller långtidsarbetslösa.

– Men det är ju jätteviktigt att följa de här tjänsterna förstås, och det gör vi ju utifrån att vi träffar arbetsgivare och naturligtvis också följer individerna, säger Maria Kindahl som är direktör för förmedlingsavdelningen på Arbetsförmedlingen.

Men känner ni att ni vet att man inte systematiskt väljer bort personer som står lite längre från arbetsmarknaden?

– Vi känner att vi arbetar med den här uppföljningen, och naturligtvis behöver vi alltid se över rutiner och vi kan alltid göra mer där, säger Maria Kindahl.