Fatwa mot könsstympning i Somaliland

1:28 min

Den självutropade republiken Somaliland har utfärdat ett religiöst förbud, en så kallad fatwa, mot kvinnlig könsstympning. De som bryter mot förbudet kommer att straffas, uppger landets ministerium för religiösa affärer.

Det är förbjudet att utföra en omkärelse som strider mot religionen, som innebär att man skär och syr ihop, lyder fatwan från Somalilands ministerium för religiösa affärer.

Fatwan utfärdades igår och sammanfaller med den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

I fatwan framgår även att de flickor och kvinnor som i dag lever med konsekvenserna av könsstympning kan få kompensation, beroende på omfattningen av skadan.

Oftast utförs könsstympningen på flickor som är 15 år eller yngre och kan, utöver svåra smärtor, innebära komplikationer – så som svåra blödningar, infektioner, svårigheter att urinera, psykiska problem, vaginala skador och kan i vissa fall leda till att flickorna avlider.

Kvinnlig könsstympning innebär att antingen skära bort delar eller hela klitoris eller blygdläppar. Det ä en gammal rit som fortfarande praktiseras på vissa håll i Afrika, Mellanöstern och Asien.

Över 200 miljoner flickor och kvinnor lever i dag med konsekvenserna av könsstympning i 30 länder, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och är en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

I den självutropade republiken Somaliland väntas fatwan leda till att parlamentet snart klubbar igenom ett lagförslag som även i rättslig mening kommer att förbjuda kvinnlig könsstympning.