Sverige vill ha garanterade pappamånader i EU

2:26 min

Sverige kommer med stor sannolikhet att stödja ett EU-förslag som för första gången garanterar betald föräldraledighet för både mamman och pappan.

Det här är en fråga som väcker starka känslor på många håll inom unionen. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är nöjd med att EU den här gången lägger ett förslag som även inbegriper pappor.

– Nu tog man faktiskt ett ganska stort steg från EU-Kommissionen och man har på ett bra sätt jämställt föräldraskapet för båda föräldrarna. Det är ett perspektiv som jag välkomnar, säger Ylva Johansson.

Det är ett omfattande och kontroversiellt förslag som just nu tröskas igenom EU-maskineriet. När papporna för första gången ska garanteras betald ledighet föreslår EU-kommissionen att båda föräldrarna ska ha rätt till fyra månader, utan att någon del ska gå att överlåta till den andra.

En helt individualiserad försäkring med andra ord. Det är något som inget land hittills har infört, inte heller Sverige.

Nästan alla lagförslag förändras längs vägen. Och redan nu, i början av förhandlingen har skrivningen modifierats så att en av de fyra månaderna ska gå att överföra till den andra föräldern. Liberalernas Fredrik Malm är positiv till förslaget.

– I grund och botten är det väldigt viktigt att EU höjer ambitionerna. Det är många medlemsstater som inte har någon bra föräldraledighet egentligen och det gör att färre kvinnor arbetar. För Europas tillväxt och konkurrenskraft behöver man höja ambitionerna, säger Fredrik Malm.

Den nuvarande EU-lagstiftningen innehåller inga krav på ersättning och i flera länder har man idag bara tre eller fyra månader betald föräldraledighet, som dessutom endast kan tas ut av mamman.

För de länderna innebär det förstås stora kostnader om man i ett slag måste fördubbla föräldraledigheten.

I Sverige kommer alltså de rödgröna tillsammans med Liberalerna att kunna skapa en majoritet för ett förstärkt grundskydd i föräldraförsäkringen.

Men övriga allianspartier och Sverigedemokraterna tycker inte att det här är en fråga som bör avgöras på EU-nivå. 

– För oss är det en självklarhet att de svenska medborgarna ska kunna välja svenska politiker som avgör vilka regler som gäller i Sverige, säger Sverigedemokraternas Paula Bieler.