Tullen behöver personal för att stoppa stöldligor

1:23 min

Tullen behöver mer personal och en lagändring för att stoppa utländska stöldligor. I dag finns en lista på varor där tullen får ingripa, men där finns inte stöldgods med.

 – Vi får inte leta efter stöldgods på utförsel, säger Jonas Karlsson sakkunnig på Tullverket.

Regeringen presenterade i dag ett paket med åtgärder för att stoppa utländska ligor som gör stöldturnéer genom Sverige. Paketet innehåller flera delar, dels en utredning om en ny brottsrubricering – inbrottsstöld, dels att dömda ska avtjäna straffen i sina hemländer.

Många av ligorna kommer från Litauen, Polen och Rumänien, enligt justitieminister Morgan Johansson. 

Regeringen vill också ha kameraövervakning och fotografering av bilars nummerskyltar vid gränserna. Den vill också att polisen, tullen och kustbevakningen ska föreslå hur de kan förbättra sina insatser mot stöldligorna. 

Jonas Karlsson berättar att tullen ägnar cirka 98 procent av sin verksamhet till att stoppa införsel av förbjudna varor, till exempel vapen och narkotika. Endast två procent ägnas åt otillåten utförsel, till exempel kulturföremål. 

För att deras arbete att stoppa internationella stöldligor ska bli effektivt säger han att utförsel av stöldgods måste bli ett smugglingsbrott.

– Olovlig utförsel av stöldgods blir ju då ett smugglingsbrott, vilket gör att vi kan använda tvångsmedel enligt smugglingslagen, till exempel beslag och frihetsberövande, säger Jonas Karlsson. 

Skulle det räcka?

– Med den resurs som vi har i dag skulle vi mycket svårligen kunna göra ett stort, bra arbete. 

Vad behövs?

– Då behöver vi resurser i form av uniformerad personal, utredningspersonal för bevis och spårsäkring, dna och fingeravtryck som kan ta hand om de här ärendena, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.