Organiska solceller ser nytt ljus i Linköping

0:45 min

Forskare på Linköpings universitet har tagit fram en ny metod för att enklare tillverka organiska, alltså kolbaserade solceller.

Metoden går bland annat ut på att laminera solcellsmaterialet. Två plastfilmer med elektroder och täckta med samma solcellspolymer, pressas mot varandra vid cirka 100 grader.  Enligt forskarna leder detta att antalet defekter minskar.

De solceller som idag kan ses på hustak är oftast uppbyggda av kisel, som effektivt kan ta tillvara på solens energi.

Men intresset för organiska solceller ökar alltmer. Bland annat för att de är billigare att tillverka, och för att de går att göra genomskinliga och böjliga.

Olle Inganäs, professor vid Linköpings universitet, leder forskargruppen som tagit fram den nya metoden. Han berättar att det fortfarande finns utmaningar att lösa innan solcellerna kan ta steget från labb till husvägg.

– De måste klara ultraviolett ljus som biter och äter i de här materialen vilket gör att det blir instabilt över tid. Vi behöver också öka materialets effektivitet, och för att åstadkomma det så behöver vi gå igenom helt nya generationer av molekyler och polymerer.

Kommer de organiska solcellerna att ha samma användningsområde som dagens kiselbaserade solceller?

– Jag tror att de kommer att sitta mer på fasader än på tak. Bland annat för att de passar bra i förhållanden med lite lägre ljusintensitet. Så jag tror inte att organiska solceller kommer att konkurrera med dagens solceller utan blir mer ett komplement.

Resultatet publiceras i tidskriften npj Flexible Electronics.

Referens: Inganäs et al. "Asymmetric photocurrent extraction in semitransparent laminated flexible organic solar cells". npj Flexible Electronics. Februari, 2018. DOI 10.1038/s41528-017-0017-6