Svenskt näringsliv kritiserar extratjänsterna

1:47 min

Samtidigt som antalet extratjänster har ökat det senaste året så har andra liknande, men billigare jobbinsatser hos Arbetsförmedlingen minskat.

På organisationen Svenskt näringsliv är man kritisk till den utvecklingen, i synnerhet eftersom extratjänsterna är en av de dyraste jobbsubventionerna.

– År 2018 ligger utgifterna på ungefär fyra miljarder kronor. Om man tittar på andra insatser så är det klart att en sådan siffra sticker ut, säger Edward Hamilton som är arbetsmarknadsexpert på Svenskt näringsliv.

Extratjänsterna riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. De flesta av jobben finns i kommunala verksamheter och det är staten som betalar hela lönen.

Under förra året ökade extratjänsterna kraftigt, från knappt 2000 till drygt 11 000 tjänster. Men under samma period minskade flera andra jobbinsatser hos Arbetsförmedlingen. Jobb med en lägre andel subvention och som därför är billigare.

– Man har slagit på den stora trumman om att volymerna har ökat väldigt mycket i de här tjänsterna, samtidigt ser vi att till exempel nystartsjobben har minskat med ungefär samma omfattning, säger Edward Hamilton på Svenskt näringsliv.

Nystartsjobben är en insats som delvis riktar sig till samma målgrupp som extratjänsterna men som enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i snitt kostar mindre än hälften så mycket per år och tjänst.

Men Maria Kindahl, som är förmedlingsdirektör på Arbetsförmedlingen menar att extratjänsterna tydligare än andra anställningsstöd riktar sig till de som står allra längst från arbetsmarknaden.

– Andra anställningsstöd kan ju naturligtvis till viss del ha samma målgrupp och det är klart att det blir en viss konkurrens mellan dem. Men absolut, vi har mer att göra när det gäller att faktiskt få arbetsgivare att våga anställa, med eller utan subvention.

De kommande åren väntas antalet extratjänster nästan tredubblas från dagens nivåer. År 2021 beräknas insatsen kosta 8,9 miljarder kronor. På Svenskt näringsliv tycker man därför att det är extra viktigt att satsningen träffar rätt målgrupp. I dag har 60 procent av de med en extratjänst minst en gymnasieutbildning.

– Det är väldigt mycket pengar, och det är väldigt viktigt då att man använder de här insatserna väldigt effektivt, säger Edward Hamilton.