Kan hela Kultursverige leva?

40 min

Hela Sverige ska ha möjlighet att delta i kulturlivet sägs det i de nationella kulturpolitiska målen, men når kulturen verkligen alla?

För första gången anordnas det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Når kulturen når ut till alla eller inte? Hur jobbar politikerna med att tillgängliggöra kulturen i hela landet? Hur jobbar institutionerna och de ideella krafterna? Och vilken betydelse har digitaliseringen i det här arbetet? Det är några av frågorna vi diskuterar med våra gäster.

Hör bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, KLYS ordförande Marika Lagercrantz, Lena Engqvist Forslund, teaterchef för Teater Västernorrland, Viktoria Nguema, handläggare på Statens Kulturråd för projektet Kreativa platser, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och Staffans Forsell, generaldirektör för Statens Kulturråd i klippet ovan.