Rekordmånga fick jobb efter yrkeshögskola

0:46 min

Yrkeshögskolan har haft sitt bästa år hittills. Nästan alla som blev klara med sina studier under 2016 hade jobb året efter examen.

– Jag trodde att det här nästan var omöjligt. Att passera 90 procent i jobb efter en utbildning är ett väldigt bra resultat, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av de nästan 13 000 personer som tog examen på yrkeshögskolan 2016 hade 93 procent, alltså fler än nio av tio ett arbete 2017, det visar en enkät som myndigheten gjort bland eleverna.

Utbildningar inom data/it och teknik/tillverkning har förbättrat sina resultat mest.

Andelen i arbete efter utbildning har legat högt ända sedan yrkeshögskolan infördes 2009, men ligger nu rekordhögt.

En förklaring är den starka konjunkturen och att både offentlig sektor och privata företag skriker efter utbildad arbetskraft.

Men generaldirektör Thomas Persson vill också lyfta fram utbildningarnas kvalitet.

– Jag tror också att utbildningarnas sätt att bedrivas med ett nära samarbete med näringslivet och med motiverade studerande ger en positiv utvecklingsspiral, som gör att utbildningarna funkar och arbetslivet får den kompetens den behöver. De träffas redan under utbildningen, konstaterar Thomas Persson.

Regeringen har anslagit drygt 900 miljoner kronor på en kraftig utbyggnad av yrkeshögskolan. Antalet årsplatser ska öka från knappt 30 000 till 44 000 på fem år.

En flaskhals kan bli brist på utbildade lärare, tror Åsa Fahlén, ordförande för Lararnas riksförbund.

– Det är en vällovlig satsning men när man satsar på yrkeshögskolan måste man också satsa på dess viktigaste resurs, det vill säga lärarna, säger hon. 

Kommer det bli svårt att hitta de här lärarna för att bygga ut yrkeshöskolan? 

– Ja, det tror jag. I och med att det är svårt redan i dag att hitta lärare inom yrkesämnen tror jag att det kommer bli tufft. 

Thomas Persson tror snarare att problemet kan bli att för få känner till yrkeshögskolan. 

– Den kritiska punkten är ju att hitta studerande, säger han.