Fler djur slaktas på grund av foderbrist

1:50 min

På grund av förra årets väder är det brist på foder i stora delar av Mellan- och östra Sverige, och det gör att bönderna tvingas slakta fler djur.

Fjolårets kalla och torra vår i kombination med en ovanligt blöt höst har medfört att flera djurägare nu har fått brist på foder, och det märks hos lantbruk med djurbesättningar.

– Det här är ju ett tufft läge och för många handlar det nu om att använda de kontakter man har. Att se sig runtikring var i landet som det kan finnas överskott på framförallt grovfoder och hösilage, säger Peter Borring, regionordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Östergötland.

Det är nu en märkbar brist på både hö och grovfoder till djurbesättningarna i stora delar av östra Sverige. Men ännu mer akut, enligt Peter Borring, är bristen på tillgång av halm för djuren att ligga på.

På flera gårdar får man nu köpa in alternativa strömedel, som torv och spån. Det medför ökade kostnader, men bristen på foder skapar även andra problem, enligt Borring.

– En annan konsekvens av foderbristen som vi faktiskt ser det är att vi har väldigt mycket djur i långa slaktköer på väg till slakteriet. De står hos bonden för att slakterierna kan inte, vill inte, eller har inte möjligheten att slakta så mycket som bönderna vill leverera.

– Och en del av de slaktköerna kan förklaras med att bönderna vill slakta för att man helt enkelt inte har foder.

Fjolårets väderskiftningar som bjöd både torka som väta måste få lantbruket att investera i framtida lösningar menar Borring. Detta så att man snabbt kan ställa om från att kunna behålla vatten vid torka till att dränera och avvattna vid stark nederbörd.
 
– Det här kan vara en föraning som vi på företagarnivå behöver fundera på. Hur säkrar vi det här?

– Men vi behöver även förhålla oss till det här på nationell nivå, med fler anspänningar på livsmedelssystemet, och vi behöver klara av de här spännvidderna på samhällsnivå också, fortsätter Peter Borring.

Även om långsiktiga strategier krävs för att möta en framtid med snabbare klimatväxlingar så är variation i tillgång på foder idag normalt över tid. Och alla är inte förlorare i februari år 2018.

– Det är en extraordinär situation, det får man säga. Men det finns bönder som tycker det här är jättehärligt och bra. Och det är ju dom som säljer foder, avslutar Borring.