Skärpt kontroll av yrkessjöfarten

1:40 min

För att öka säkerheten till sjöss kommer Kustbevakningen utföra riktade nykterhetskontroller av yrkessjöfarten den här månaden.

Samtliga kuststationer kommer att delta i pådraget.

– Tanken är att vi ska gå ombord på handelsfartyg och göra nykterhetskontroll. Det är något som vi inte gjort så ofta tidigare, säger kustuppsyningsman Robin Olofsson.