Förslag till läsa-skriva-räkna-garanti görs om

1:13 min

Regeringen drar tillbaka sitt förslag om att införa en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan.

– Det viktiga här är att säkra elevers tidiga stöd. Vi får inte fastna i ett politiskt spel, Därför ska vi säkra att propositionen innebär tidigt stöd för eleven men inte ökar administrationen, säger Gustav Fridolin.

Turerna har varit många i frågan om den här åtgärdsgarantin som ska försäkra att de elever från och med förskoleklass som behöver stöd får det.

Det började som ett vallöfte från Miljöpartiet, och fanns med i Stefan Löfvens första regeringsförklaring. Men när regeringen kom med sin proposition i höstas bestämde både Sverigedemokraterna och allianspartierna att rösta ner det.

Sedan dess har alliansen och utbildningsminister Gustav Fridolin fört samtal för att hitta en kompromiss, men till slut bestämde allianspartierna att stå fast vid sitt beslut att rösta nej till propositionen vid en omröstning i riksdagen. 

– Det här förslaget innebär mer byråkrati för lärarna men ingen säkerhet att eleverna får mer stöd tidigt, sa Utbildningsutskottets vice ordföranden, Liberalernas Christer Nylander i Ekot häromveckan.

Före sommaren hoppas Gustav Fridolin att regeringen ska kunna lägga fram ett nytt förslag som alltså innebär mindre administration för lärarna.

På vilket sätt förslaget ska utformas så att åtgärdsgarantin finns kvar men inte innebär extrajobb för lärarna kan inte Gustav Fridolin säga nu.

– Vi tar hem lagstiftningen för att säkra att fokus just är att stödet ska komma på plats och att det inte blir mer administration, säger Fridolin.

Om den nya läsa-skriva-räkna-garantin går igenom ska den träda i kraft till läsåret 2019, säger Gustav Fridolin. Det skulle bli ett år senare än planerat och bygger på att den regering som tillträder efter valet vill genomföra lagstiftningen. Gustav Fridolin tror att den här här läsa-skriva-räkna-garantin kommer att bli verklighet.

– Nu har de borgerliga och Sverigedemokraterna pekat på att man är orolig för ökad administration, då fixar vi det. Det här handlar om att elever ska få det stöd de behöver och då måste jag tro att vi alla vill samma sak, säger Fridolin.