Politiska vildar blir utan pengar

1:42 min

Det blir inga pengar för de tre politiska vildarna, och före detta Sverigedemokraterna, i riksdagen Pavel Gamov, Hanna Wigh och Margareta Larsson.

– Vi får inte samma förutsättningar och samma villkor som andra riksdagsledamöter. Det är en skandal rent av, säger riksdagsledamoten Pavel Gamov.

De före detta SD-politikerna ville starta en egen politisk grupp och få partistöd för det men Riksdagsförvaltningen säger nu nej till det enligt beslutet som P3 Nyheter har tagit del av.

Det var i januari som de före detta SD-politikerna Pavel Gamov, Hanna Wigh och Margareta Larsson gick samman och bildade en egen politisk grupp och förening i riksdagen som de kallar för Sveriges partipolitiskt oberoende lista (SVPOL).

Gruppen ville få ekonomiskt stöd, enligt de själva för att de ville få större möjligheter till att bedriva politik och till exempel anställa folk på ett eget kansli. I sitt brev till Riksdagsförvaltningen skrev de att de startat gruppen "i syfte att underlätta arbetet med att infria väljarnas önskemål och förväntningar på oss folkvalda".

Riksdagsförvaltningen har nu beslutat att avslå deras begäran, det blir inga pengar, enligt Anders Norin, chef för ledamotsadminisytrationen vid riksdagsförvaltningen.

– Enligt förvaltningens uppfattning är ju den här grupperingen inte att betrakta som en partigrupp i partistödslagens mening och vi kan inte se att det finns någon annan rättslig grund, någon lagstiftning eller annan författning som skulle kunna ligga till grund för den här utbetalningen.

I partistödslagen ses en partigrupp som varje grupp av riksdagsledamöter för ett parti, som fått minst fyra procent av rösterna i hela landet i ett riksdagsval. 

Riksdagsledamoten Pavel Gamov menar att gruppen inte kommit in med en formell ansökan om partistöd och att det därför är tjänstefel av riksdagsförvaltningen att redan nu fatta ett beslut om att dom inte får några pengar.

– Det här är tjänstefel, gör om den här processen och att vi återgår till att ha möten och förhandlingar. Och om inget av det här fungerar så kommer blir det en juridisk prövning och en process i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Men Anders Norin, chef för ledamotsadminisytrationen vid riksdagsförvaltningen, anser att gruppen faktiskt ansökt.

– Vi träffade ju den här grupperingen och då uppfattade vi att de begärde det ekonomiska stöd som finns redovisat i beslutet, men som sagt är dom missnöjda med beslutet så kan dom då överklaga.