EU-operation på Medelhavet får mer fokus på terrorister

2:28 min

I nya EU-operationen Themis på Medelhavet blir det mer inriktning på brottsbekämpning och säkerhet, förutom sjöräddning. Sverige ska bidra med ett spaningsflygplan i maj.

Insatsen som ska underlätta för Italien ersätter operation Triton. Det blir mer fokus på att upptäcka personer i migrantströmmar som återvänder till Europa efter terrorresor. Det finns vissa exempel på hur personer från Europa som gjort terrorresor gömt sig i migrantströmmar på vägen tillbaka till EU-länder.

– Utöver uppdraget att upptäcka migranter i nöd, människor i nöd till havs och rädda liv så finns det ett tydligare fokus nu i operation Themis än i Triton att också bekämpa gränsöverskridande brottslighet att finna tecken på smuggling av vapen, människor och narkotika.

– Det finns också ett tydligt inslag av att kustbevakningsmyndigheter som vi ska kunna ägna oss åt fiskeriövervakning, miljöövervakning och tullkontroller till havs, säger Mattias Lindholm presstalesperson vid Kustbevakningen.

Hur ska man då arbeta i den här operationen med att hitta hemvändande terrorister?

– Samarbete är viktigt i den här typen av uppdrag. Frontex samarbetar med den gemensamma EU-polisbyrån Europol och med övriga medlemsländer, så klart. Att Kustbevakningens flygplan med besättning skulle kunna upptäcka enskilda individer på egen hand, det är nog orealistiskt att förvänta sig. Men vi ingår i en kedja av övervakning från satelliter, flygplan, fartyg och en viktig verksamhet som äger rum i hamnarna i Italien, säger Mattias Lindholm

All den information som uppstår här fyller en viktig funktion för att kunna arbeta med säkerhetsåtgärder och värna EU:s inre säkerhet, enligt Kustbevakningen.

Operation Themis täcker havet utanför Italien. Trycket är stort i Italien hela tiden med strömmen över Medelhavet. De flesta migrantbåtarna utgår från Libyens kust. De människor som räddas i den här insatsen ska föras till hamnar i EU, inte till hamnar i Libyen.

Eftersom Italiens mottagningssystem är ansträngt kan det nu bli aktuellt att föra människor till andra EU-hamnar än till italienska. Det innebär att Malta får ett tydligare sjöräddningsansvar.

– Italien har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller sjöräddningar till havs i många år. I och med den nya operationen blir det också tydligare att andra länder får ett ansvar. Hur det kommer att fungera i praktiken, det återstår att se. Operationen har bara funnits sen den första februari och vi har inte sett någonting som liknar en högsäsong ännu, säger Mattias Lindholm.

Sverige har erfarenhet av att delta i flera av EU:s operationer på Medelhavet och spaningsflygplanet ska ingå i insatsen under maj månad. Genom kameraövervakning kan stora havsområden undersökas.