''Kreugerskulden'' reglerad

Den över 70 år gamla så kallade Kreugerskulden ska betalas tillbaka till svenska företag. Statsminister Göran Persson, som på söndagen besökte Rumänien, är nöjd med överenskommelsen med den rumänska regeringen.
Överenskommelsen innebär att ABB:s dotterföretag Elektroinvest får 120 miljoner amerikanska dollar. Det var 1929 som tändstickskungen Ivar Kreuger lånade ut 27 miljoner dollar till den rumänska staten för att få monopolställning i landet. Omräknat i dagens penningvärde motsvarar lånet 3,3 miljarder dollar.