Försvarsmakten behöver bättre ekonomisk styrning

2:26 min

Statskontoret får i uppdrag att granska hur Försvaret hanterar sin budget. Det beskedet gav försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot på tisdagen.

-Man kan ha god hjälp av att låta utomstående vara med och granska och lägga sina synpunkter på verksamheten. Det kan vara ett stöd både för regeringen och Försvarsmakten. Nu har vi så stora belopp som går in också, 25 miljarder kronor fram till 2020, så vi måste hela tiden titta på att vi har en bra hantering av ekonomin, säger Peter Hultqvist.

Liksom flera gånger tidigare varnar Försvarsmakten inför nästa år för att den budget som finns inte räcker till för allt som försvaret väntas göra och köpa. G

Genom åren har Försvarsmakten hänvisat till valutakursförändringar, snabbt ökande kostnader för vapenköp och höga personalkostnader som skäl till växande utgifter som sedan leder till besparingar.

Därför vill alltså regeringen se hur kontrollen egentligen fungerar och ber Statskontoret återkomma med åtgärder som kan förbättra "intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten" - men också regeringens arbete. Peter Hultqvist

-Sammantaget är det väldigt viktigt för oss som regering att vi har metoder för att hantera valutakursförändringar och sådant som på olika sätt påverkar Försvarsmaktens omfattande ekonomi, säger Peter Hultqvist.

Regeringen ifrågasätter också indirekt om försvarsmaktens budgetunderlag är tillräckligt pålitliga genom att be Statskonteret att titta på om underlagen är "ändamålsenliga" - alltså fungerar som underlag för regeringens budgetbeslut.

-Det gäller hela tiden att styra upp den här typen av saker. Det är klart att det måste man hela tiden utveckla metoderna för. Det är därför bland annat som vi tycker att Statskontoret kan spela en roll i det sammanhanget.

Litar ni på Försvarsmaktens förmåga att hantera sin ekonomi?

-Jag har fullt förtroende för Försvarsmaktens ledning. Det här handlar inte om det utan det handlar om ett utvecklingsarbete där vi vill ta hjälp utifrån för att kunna göra en organisation som på många sätt är väldigt bra bättre, säger Peter Hultqvist.

Olika regeringar har genom åren försökt få stabilare styrning av försvarets ekonomi. Ekonomistyrningsverket har lämnat rapporter två gånger sedan 2001 och en generaldirektör tillsatts inom Försvarsmakten för att förbättra den ekonomiska kontrollen. Frågan är varför styrningen på nytt behöver ses över. Peter Hultqvist:

-Genom att utvecklingen hela tiden pågår så måste metoderna också hela tiden utvecklas. Det här är inget man kommer ifrån, oavsett hur bra man är.