Svidande kritik mot Arbetsförmedlingen

0:56 min

Den negativa synen på Arbetsförmedlingen håller i sig. En ny undersökning visar att kritiken kommer både från arbetssökande och arbetsgivare.

– Även om vi vet att vi har ett lågt förtroende och att vi har en hel del förbättringsområden så måste vi ändå fortsätta våga gå ut och fråga våra kunder, säger Erik Sandström, chef för verksamhetsområdet Arbetsförmedlingen Direkt, om undersökningen.

Arbetsförmedlingens undersökning visar att endast var fjärde arbetssökande håller med helt eller delvis om att de har haft stor nytta av Arbetsförmedlingen när de söker jobb.

Myndigheten upplevs som stelbent, tungrodd och byråkratisk. Från de arbetssökande som har intervjuats märks omdömen som att det är svårt att få kontakt med myndigheten och att den rentav inte fyller någon som helst funktion.

Både arbetssökande och arbetsgivare är negativa i sina omdömen om Arbetsförmedlingens förmåga att utföra sitt uppdrag.

– Vi gjorde rapporten för att få ett ännu bättre kunskapsunderlag om hur kunderna upplever oss. Mycket av det som framkommer är sådant som vi har identifierat sedan tidigare, säger Erik Sandström.

– Det handlar framför allt om att fortsätta förnyelseresan med satsningar på effektivisering, digitalisering men också att öka tillgängligheten ytterligare.

Av undersökningen framgår också att tre fjärdedelar av arbetsförmedlingens personal tror att allmänheten upplever myndigheten som långsam. (I en tidigare version av den här artikeln uppgavs att det var myndighetens egen personal som tyckte att man arbetade långsamt.)

Enligt Erik Sandström så har ett förändringsarbete redan inletts för att åtgärda detta.

– Dels handlar det om våra interna, underliggande system – både IT-system men även regelverk och interna rutiner och där behöver vi göra en kraftig modernisering, säger Erik Sandström till Ekot.

Arbetsförmedlingen behöver ha en "högre lägstanivå", konstaterar Erik Sandström.

– Vi kan vara riktigt bra på våra ställen men i och med att vi har en så stor och bred verksamhet så har vi även våra dalar och vi behöver få en högre lägstanivå i hela verksamheten.