Böter väntar om inte arbetsmiljön förbättras vid Bäckalunds skola

1:07 min

Arbetsmiljöverket har beslutat att Sunne kommun skola ska betala 50 000 kronor i vite om arbetsmiljön för Bäckalunds skolas personal inte blir bättre.

Enligt beslutet har situationen på skolan varit bristfällig under lång tid med flera sjukskrivna lärare och tidsbrist. I höstas lämnade skolan även in en anmälan om hot.

Lärarförbundet lämnade in en begäran om förändring av arbetsmiljön på skolan till Arbetsmiljöverket, en begäran som gjorde att Arbetsmiljöverket valde att besöka skolan för inspektion. Där fann myndigheten brister i arbetsmiljön som skolledningen nu måste åtgärdas innan den sista mars för att slippa böter (vite).

P4 Värmland har rapporterat om situationen på Bäckalunds skola flera gånger. Kommunstyrelseledarmoten Björn Gillberg, Hela Sunne, har bland annat anklagat ansvariga tjänstemän för att försöka lägga ner skolan "bakvägen", något som kommunchef Berit Westergren har förnekat.