Förslag: Skolor ska kunna straffas med vite för trakasserier

1:35 min

Regeringen vill skärpa skollagen så att de skolor som inte tar itu med sexuella trakasserier ska kunna straffas med vite. I dag hanteras den typen av frågor enbart av Diskrimineringsombudsmannen.

Utbildningsministern vill att ansvaret för sexuella trakasserier i framtiden ska utredas av Skolinspektionen.

– Det här innebär att Skolinspektionen får hela ansvaret för att utreda sexuella trakasserier också när du som elev anmäler att du har varit med om någonting. Och på det sättet kan man säkra att i förekommande fall elever får skadestånd och att också huvudmannen kan dömas till ett vite, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

I samband med metookampanjen förra året uppmärksammades det att det förekom problem med sexuella trakasserier också i skolorna.

Med den vetskapen vill nu regeringen se tre konkreta ändringar i Skollagen för att hindra fortsatt sexuella trakasserier i skolor. 

Man vill att det ges en möjlighet att belägga skolor med vite, om skolor brister i arbetet med att motverka att det förekommer sexuella trakasserier. 

Lärarnas utbildning ska förbättras i att kunna hjälpa utsatta elever. 

Dessutom ska läroplanen utökas när det gäller innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen. Bland ska skolor bland annat kunna behandla frågor som heder, samtycke, porr och hur den digitala utvecklingen påverkan på vårt samliv, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. Som tror att han har politiskt stöd för en sådan lagändring. 

– Som jag har förstått det i de diskussioner jag har haft i utbildningsutskottet i riksdagen i dag så finns det ett brett stöd för att den här förändringen ska göras. Och jag har fått en sådan utredning. Den har remitterats och vi ser nu att den kan läggas fram ett lagförslag under året. Och det innebär att en lagstiftning tidigast kan träda i kraft vid årsskiftet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.