Få statliga museer har hittills skänkt bort gallrade föremål

2:46 min

Sen ett halvår tillbaka får de statliga museerna själva bestämma om föremål som sorteras bort i samlingarna ska skänkas vidare. I kontakt med samtliga museer är det endast Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm som haft ärenden där den nya lagen haft påverkan på vad som hänt med det gallrade föremålet.

Tidigare har de statliga museerna sökt om tillstånd hos regeringen för att till exempel få skänka vidare gallrade föremål till ett länsmuseum. Sedan 1 augusti förra året gäller en ny förordning som ger de statliga museerna rätt fatta egna beslut om att ge bort föremål med ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde. Även alternativet att destruera, det vill förstöra föremål, kvarstår sen tidigare. 

Gallring är en del av museernas verksamhet och handlar om att sortera ut föremål som till exempel finns i många exemplar eller är trasiga. 

Kulturnytt har varit i kontakt med 22 statliga museer och endast Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm har i nuläget haft ärenden där den nya lagen haft påverkan på vad som hänt med de gallrade föremålen.

Armémuseum har nyligen skänkt två strålkastare till en verksamhet i Tjeckien, ett beslut man kunnat fatta självständigt på grund av den nya lagen.

--Vi hade säkert gallrat strålkastarna i vilket fall, men beslutet att skänka föremålen hade vi inte tagit om det inte vore för den nya förordningen, säger museiintendent Anna Fredholm

När Kulturnytt i december förra året kontaktade de statliga museerna så uppgav även Flygvapenmuseum att de påverkats av den nya förordningen så till vida att de själva kunnat fatta beslut om att skänka vidare föremål.

Flygvapenmuseum har sedan i augusti förra året gallrat runt 20 föremål, av dessa så har bland annat en uniform skänkts till en utbildning som utbildar i föremålsvård. Torsten Nilsson, enhetschef för samlingsenheten på Flygvapenmuseum välkomnar den nya förordningen.

– Det som nu öppnas är möjligheten för oss att skänka föremål till ideella föreningar, det har vi inte kunnat göra tidigare. Vi är därför tacksamma för den nya lagen så att vi kan samarbeta på ett bra sätt. Det är föreningar som hjälper oss att visa föremålen, på det sättet sprids kulturarv över hela landet, säger Torsten Nilsson.

När det gäller gallring generellt så har ämnet varit uppe för debatt. Kritik mot att museerna själva ska avgöra vilka föremål som är möjliga att göra sig av med, genom att text förstöra eller skänka. Men gallring är en viktig del av museernas verksamhet säger Anna Fredholm på Armémuseum.

– Jag kan säga att det absolut inte är något som godtyckligt slängs. Tvärtom läggs stora resurser på att noggrant gå igenom ett föremåls historia och skick. När man väl fattar ett beslut har man goda grunder för att göra det. Det handlar ofta om att föremålet redan finns representerat  i hundratals andra exemplar och att man därför inte riktigt kan motivera att använda att skattepengar till att bevara så många likadana saker. Eller att föremålet är i så dåligt skick att det riskerar att tex skada personal som hanterar det, säger Anna Fredholm.