Nagellack och skokräm försämrar städernas luftkvalitet

1:15 min

Luften i många av världens storstäder blir allt bättre. Men kemiska utsläpp från hushåll tycks försämra luftkvaliten.

De hälsofarliga utsläppen från trafiken i Europa och USA har minskat i takt med bättre avgasrening och effektivare motorer.

Men ett förbisett område som nu seglat upp som ett potentiellt hälsoproblem är luftföroreningarna av flyktiga kemiska ämnen från till exempel lösningsmedel, lim och trycksaker.

De har istället ökat i luftmiljön och står nu för uppskattningsvis nära hälften av de luftföroreningar som vi utsätts för inomhus och utomhus.

Det här visar en studie som publiceras i Science och där författarna för fram att det är viktigt att ta reda på mer om hur stora de diffusa utsläppen är och vad man kan göra för att begränsa dem.

Referens:"Volatile chemical products emerging
as largest petrochemical source of
urban organic emissions"doi/10.1126/science.aaq0524