Nya regeringsförslag för att fler ska klara gymnasiet

2:07 min

Regeringen kommer nu med en rad förslag för att fler ska klara gymnasiet.  En förändring gäller introduktionsprogrammen. De ska framöver få 23 obligatoriska undervisningstimmar i veckan.

– Det här är ett jätteviktigt förslag. Är det några elever som behöver mycket undervisning så är det förstås de som måste ta igen både det från grundskolan och det man ska lära sig i gymnasiet, säger gymnasieminister Anna Ekström.

I dag är det lite si och så med hur många undervisningstimmar eleverna i introduktionsprogrammen får, ibland inte fler än tio. I den remiss som regeringen nu har skickat till Lagrådet föreslås alltså 23 obligatoriska timmar per vecka.

Några av de åtgärder regeringen föreslår ska öka stödet för dem som går i gymnasiet. Andra förslag riktar in sig på de elever som går på introduktionsprogrammen för att bli behöriga att söka till gymnasiet.

Det är de dåliga utbildningsresultaten som regeringen vill komma åt. Över 99 procent av en årskull börjar på gymnasiet, men en dryg tredjedel, 35 procent, klarar inte att slutföra en godkänd utbildning.

– De har problem. De får svårt att få jobb, de får svårt att läsa vidare och dessutom får vi ett problem med kompetensförsörjningen i samhället. Det här är ofta ungdomar som skulle behövas på arbetsmarknaden om de bara hade en fullständig examen, menar Anna Ekström.

Regeringen vill också att alla elever i gymnasiet ska få en mentor. Det finns redan i grundskolan, men inte i gymnasiet.

– Vi har en stor lärarbrist i skolan och lärarna ska i första hand ägna sig åt undervisning. Men någon vuxen i skolan ska hjälpa eleven hålla koll på att man inte tappar kurser, att man inte kommer efter.

Gymnasieminister Anna Ekström betonar också förslaget om att rektorerna ska få ett tydligare ansvar när elever är frånvarande ofta och länge.

– Ansvaret behöver förtydligas. Framför allt så har vi lärt oss mer under senare år. Vi vet att en stor frånvaro har en jättestort samband med att man sen inte klarar gymnasieskolan.

Frågan är då om dessa förslag kan bättra på den dåliga statistiken och att fler klarar gymnasiet framöver.

– Vi känner oss rätt säkra på att det här är förslag som ligger väl i linje med vad som behövs för att ungdomar ska klara gymnasieskolan i större utsträckning, säger Anna Ekström.