"En seger för Gotlands uråldriga traditioner"

2:26 min

Mark- och miljödomstolen tycker inte att det behövs någon ändrad tid för klockringningen från Bäl kyrka.

Det var en småbarnsfamilj i närheten av kyrkan som klagade på att kyrkklockan sommartid ringer klockan sex på morgnarna och väckte dem.

Mark- och miljödomstolen säger i sin dom att ljudnivån i sovrummet ligger på 40 decibel, och den nivån är inte så hög att den är ohälsosam.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus sätter en gräns på 45 decibel.

Familjen ville att ringningen skulle flyttas fram en timme till klockan 07.00 och som tidigast 09.00 på helger. Länsstyrelsen höll inte med och det beslutet överklades till mark- och miljödomstolen, som alltså säger att kyrkklockan i Bäl kan fortsätta att ringa klockan sex sommartid.

– En seger för Gotlands uråldriga ringtraditioner, säger Arne Nyroth, ordförande i Bäl sockenråd, till P4 Gotland