Majoritet mot ett OS i Sverige 2026

2:04 min

Ska Sverige stå värd för ett vinter-OS i framtiden? Nej, helst inte tycker svenska folket. Det visar en opinionsundersökning som Radiosporten låtit Novus göra. 53 procent svarar nej på frågan om Sverige ska ansöka om att få arrangera de olympiska spelen 2026.

FRÅGAN: Ska Sverige ansöka om OS 2026:
Nej 53 %
Ja 34 %
Vet ej 14%

Radiosportens opinionsundersökning visar att en svensk OS-ansökan har stöd av ungefär en tredjedel av befolkningen i Sverige. Stödet är något högre bland unga människor men lägre bland stockholmare vilket kan vara en intressant uppgift för politikerna i Stockholms stadshus som fortfarande funderar på om de ska ställa sig bakom den intresseanmälan som Sveriges olympiska kommitté, SOK, lämnat in.

– Det finns många tillfällen här för att propagera för Sverige, säger Gunilla Lindberg när Radiosporten träffar henne på plats i Pyeongchang.

Lindberg passar också på att framhålla att signalerna från resten av den olympiska rörelsen blir alltmer positiva inför en svensk ansökan, enligt hennes uppfattning.

Hur viktigt är det folkligt stöd?

– Det är väldigt viktigt skulle jag vilja säga.

I slutet av förra året lämnade SOK in en intresseanmälan om att få ansöka om OS 2026 trots att politikerna i Stockholms stad tidigare avvisat idén om att stå bakom SOK i processen. Det är inte första gången SOK försöker få OS till Sverige.

Men två nya argument som användes i höstas, när den senaste intresseanmälan skrevs, var att bidragen från Internationella olympiska kommittén, IOK, kraftigt höjts och nu uppgår till drygt 8 miljarder kronor till värdstaden.

Ett annat argument är att IOK har en ny strategiplan – ”Agenda 2020” – som gynnar kandidatstäder som kan anses vara hållbara ur ekonomisk synpunkt. Det betyder att det inte längre behöver vara nödvändigt att spendera tiotals miljarder kronor på nya arenor och infrastruktur.

– Jag hoppas att alla svenskar som tittar på tv från de här spelen förstår att det vore jättekul att göra detta hemma i Sverige. Vi är duktiga på idrott och det skulle bli ett lyft för staden och skapa många nya arbetstillfällen.

I Stockholm finns ännu ingen politisk majoritet för att ställa sig bakom en OS-ansökan. Politikerna bearbetas fortfarande av SOK som hoppas kunna övertyga beslutsfattarna. Flera kandidatstäder har tidigare genomfört folkomröstningar för att ta reda på hur folkviljan ser ut i denna ofta flitigt debatterade fråga.

Ett färskt exempel är München som fanns med i ansökningsproceduren för att få arrangera OS 2022. Där anordnades en folkomröstning för invånarna i fyra bayerska kommuner och befolkningen röstade emot ansökan. OS 2022 kommer nu att gå i Peking.

Radiosportens opinionsundersökning visar att 53 procent säger nej till en svensk OS-ansökan. 34 procent säger ja och 14 procent vet ej. Stödet bland yngre personer är större för en OS-ansökan – där är 41 procent positiva.

Bland stockholmare är det bara 29 procent som svarar ja på frågan om Sverige ska söka för att få arrangera OS 2026. 60 procent svarar nej.

I september 2019 beslutas det vilken stad som får stå värd för vinter-OS 2026. Förutom Stockholm har bland annat Graz/Schladming, Sion, Sapporo och Calgary visat intresse.


FAKTA:
På uppdrag av Radiosporten har Novus intervjuat 1531 personer mellan 18 och 79 år, under perioden 15-22 januari 2018.