Speciella ordlistor ska hjälpa elever

3:44 min

Det nya översättningsverktyget ska underlätta ämnesundervisningen.

– Jag är nyfiken på hur det här kommer användas, säger Tobias Berger som är redaktör på Pedagog Värmland.

Verktyget "Skolord" har tagits fram av Pedagog Värmland, som är en webbplats för pedagoger i Värmlands län, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstad kommun. Tanken är att det ska underlätta för lärare med elever som talar annat språk än svenska.

Ordlistor

Verktyget är ordlistor på flera olika språk, anpassade till skolämnena. Listorna kompletteras med förklararande bilder och lyssningsfunktion och ska vara ett stöd i ämnesundervisningen. Projektet kostade 80 000 kronor att ta fram och Tobias Berger hoppas att det ska hjälpa lärare i hela landet.

Det finns ju redan översättningar på nätet och i appar, varför tar ni fram ett eget verktyg?

– Det finns många ord som översätts i appar och så där, men det betyder olika i olika sammanhang, säger Touba Askari som är studiehandledare och modersmålslärare i persiska. Hon menar att det är svårt att använda ord som är ämnesspecifika.

Många inblandade

Tanken är att verktyget ska fortsätta utvecklas efter pedagogernas egna behov och det är möjligt för vem som helst att bygga på listorna som ligger på Pedagog Värmlands sida.

– Vi la ut det här för någon vecka sedan och det mottogs väldigt bra. Det var faktiskt cirka 2000 personer som använde verktyget redan första dagen.

Andra användningsområden

Det är inte bara på lektionerna ordlistorna kan komma till användning.

– Jag tror att föräldrarna ska få nytta av detta. De kan få bättre koll på läxor, om de får veckoblad eller informationsblad. Då kan de förstå att det till exempel är friluftsdag imorgon, säger Nena Rupar som är modersmålslärare i bosniska, kroatiska och serbiska.

Här kan du se ordlistorna