Centrum för Huntingtons sjukdom invigt på Sahlgrenska

2:12 min

Cirka 1000 personer i Sverige har en ovanlig nervsjukdom och 200 patienter finns i Västra Götaland. I dag invigdes ett centrum för Huntingtons sjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den kallas ibland danssjuka eftersom den som har sjukdomen kan få besvär med ofrivilliga rörelser. Huntingtons sjukdom är ärftlig och ger skador på nervsystemet.

I Sverige tror man att cirka 1000 personer har drabbats. 200 finns i Västra Götaland.
I dag invigdes Centrum för Huntingtons sjukdomen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och det ska ligga i Mölndal.

– Vi vill bidra till forskningen för att förbättra vården. Sedan vill vi också stå i startgroparna när det kommer ett botemedel, när forskningen når dit, säger Åsa Dahlén, enhetschef för Centrum för Huntingtons sjukdom.

Syftet med centrumet är ett förbättrat omhändertagande för patientgruppen och att fungera som kunskapsspridare för andra vårdgivare.

– Det är en komplex sjukdom med väldigt många olika symptom, säger överläkare Radu Constantinescy och beskriver de olika symptom som sjukdomen ger.