Osby

Lekoseum dragplåster i satsning på besöksnäring

Stiftelsen Lekoseum i Osby vill utveckla besöksnäringen i Osby kommun med Lekoseum som ”nav” och dragplåster. Nu ser det ut som om man får EU-pengar till satsningen.

Stiftelsen Lekoseum i Osby vill utveckla och förnya Lekoseums verksamhet, och även i samarbete med flera andra aktörer utveckla och stärka besöksnäringen i Osby kommun.

Bland annat vill man, i anslutning till Lekoseum, skapa lokaler för andra inom besöksnäringen att visa upp sin verksamhet. "Här ska det skapas ett modernt showroom, där alla i området kan presentera sina olika verksamheter genom utställningar, digitala skärmar och tydliga anvisningar till historiska platser, minnesmärken, naturstigar, cykelleder, besöksmål, företag och så vidare", står det i pressmeddelandet från Osby kommun.

En målsättning med projektet är att Lekoseum inom tio år ska fördubbla antalet besökare från cirka 50 000 till 100 000. För att nå dit behöver verksamheten byggas ut med fler och nya lokaler. Till exempel en ordentlig hörsal som också lämpar sig för till exempel teaterföreställningar.

Även om Stiftelsen Lekoseum nu fått ett positivt förhandsbesked av Leader Skånes Ess, är det Jordbruksverket som i mars tar det slutliga formella beslutet om projektstödet på 598 300 kronor.

Under hösten 2018 kommer man dessutom att söka pengar från Tillväxtverket till lokaler.