Mögel och dålig lukt - nu ska Hovhultskolan renoveras

Ämnet kloranisoler har hittats på Hovhultskolan i Uddevalla. Ett ämne som kan påverka människor, nu ska skolan saneras.

Enligt tidningen Bohusläningen undersöktes Hovhultskolan i januari månad. Då hittade man både spår av mögel och kemikalier i fastighetens fasad. Enligt tidningen ska skolan ha dragits med en dålig lukt i många år.

I rapporten som togs fram hittades ämnet kloranisoler, ett ämne som kan orsaka sjukdomssymtom hos människor. Men framförallt är det en skarp lukt som är störande, skapar oro och är svår att få bort.

– Vad jag har fått information av har inga elever drabbats. Men några lärare har fått torra ögon, det kan vara symtom från detta, berättar Marcus Uppström rektor på Hovhultskolan för P4 Väst.

– Problemet är framförallt i de utrymmen där personalen sitter. Man har tagit detta på största allvar och man har redan påbörjat en renovering, fortsätter Marcus Uppström.

Anledningen till att man börjar i personalens kontorsutrymme är enligt Uppström att det ger minst påverkan på verksamheten. Genom att börja där man man undersöka hur lång tid det tar att sanera. Sedan fortsätter man i fastighetens utrymmen där eleverna har lektioner.

De som påverkas är årskurs 3, 4, 5 och 6. Under perioden kommer eleverna flyttas om till andra lokaler. 

– Målet är att alla utrymmen som har detta problemet ska vara sanerade och klara till augusti senare i år, säger Marcus Uppström.

Information har gått ut till skolans elever, vårdnadshavare och lärare.