Kriminalvården: Stort behov av fler anstaltsplatser

1:23 min

Skärpta straff och ökad befolkning gör att behovet av fler platser på anstalter och häkten växer, menar generaldirektör Nils Öberg på Kriminalvården. Och han vill att en utökning sker snabbt.

– I dag har vi 4 200 anstaltsplatser och jag tror att vi behöver öka till åtminstone 5 000, menar Nils Öberg generaldirektör på Kriminalvården

Det handlar i första hand om att expandera de fängelser som finns i dag, vi har 50 i landet. Befolkningen ökar, strafftiden skärps, det finns förslag om att straffrabatten för unga tas bort, regler för villkorlig frigivning ändras.

Runt år 2000 hade man överbeläggning på svenska fängelser vilket resulterade i rymningar, gisslansituationer och upplopp.

När antalet intagna på fängelser ökar för första gången på flera år vill man arbeta förbyggande.

– I dag har man också ett förändrat klientel, berättar Nils Öberg.

Det är klienter som har olika sympatier med våldsbejakande extremism, det blir fler unga gängkriminella med anledning av den utveckling som vi ser idag. Det finns också ett stort problem med psykisk ohälsa. en grupp som kräver väldigt mycket resurser.

– Det är grupper som vi behöver kunna rusta oss för att klara av att hantera i framtiden, säger Nils Öberg

Återfallen i brott har stadigt minskat men det tar år av hårt arbete att komma dit. Det behövs personal som är utbildad i de tekniker används för att man ska kunna jobba effektivt med den kriminalitet som dömda människor har.

– Jag ser stora behov av utbildning de närmaste åren, Nils Öberg.