Fler fall av livmoderhalscancer

2:10 min

Trots att drygt 80 procent av landets kvinnor tar cellprov för att upptäcka cellförändringar ökar fallen av livmoderhalscancer.

Trots att en majoritet av landets kvinnor deltar i de regelbundna cellproven för att förebygga livmoderhalscancer så insjuknar allt fler kvinnor i sjukdomen. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet fall med 20 procent, eller ca 100 personer, enligt nya siffror från Cancerfonden.

Och risken att drabbas är störst för kvinnor som inte genomgått screeningen för livmoderhalscancer.

--Det vi ser är att vi plötsligt har fått en ökning på 20 procent från att det legat still i en lång rad av år, och vi vet inte vad ökningen beror på, säger Jan Zedenius som är medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden.

Varje år upptäcks mellan 450 och 500 fall av livmoderhalscancer. I en majoritet av dem har kvinnorna inte tagit cellprov eller bara gjort det sporadiskt. Och flertalet av de som dör i sjukdomen har inte deltagit i screeningen.

En studie från Sahlgrenska akademien visar att kvinnor med låg inkomst eller enbart grundskoleutbildning deltar i testerna i mindre utsträckning. Och enligt Cancerfonden visar det att livmoderhalscancer är en ojämlik sjukdom.

Ändå ligger Sverige internationellt sett högt med 82 procent av kvinnorna som deltar i tester. Och de senaste decennierna har antalet som insjuknat halverats. Men nu visar siffror från det nationella kvalitetsregistret att insjuknandet ökade med ungefär 100 fall mellan 2014 och 2015. Vad det beror på är oklart, men enligt Cancerfonden kan det hänga samman med hur effektiva landstingen varit när det gäller att få kvinnor att testa sig.

 --Det finns nationella riktlinjer som anger hur stor andel av den kvinnliga befolkningen som ska gå och testa sig för det här och många landsting når inte upp till de här, säger Jan Zedenius.

Enligt Cancerfondens rapport har fallen av livmoderhalscancer ökat mest i sju landsting: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.