Nu kommer lagen mot invasiva arter

1:19 min

Regeringen vill nu skärpa kampen mot invasiva arter, alltså djur och växter som egentligen inte hör hemma i Sverige, men vållar stora skador här. Enligt ett lagförslaget ska myndigheterna exemelvis kunna ingripa mot markägares vilja.

-Vi bedömer att möjligheten att få tillträde till privat mark är viktigt i det här arbetet, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Ekot.

Regeringen hoppas att lagförslaget kan träda i kraft den 1 augusti.

  - Arterna kan leda till väldigt stora kostnader, säger hon. EU-kommissionen beräknar att för EU är den totala kostnaden 12 miljarder euro varje år, säger miljöminister, Karolina Skog (MP).

- Det viktigaste i vårt förslag är att vi får fart på ett strategiskt och systematiskt arbete att bekämpa invasiva främmande arter i Sverige, att vi får regler på plats, straffbestämmelser på plats och att arbetet kan ta fart.

Mårdhund som är ett stort bekymmer här i norr, men även mördarsnigel i Mellansverige och i södra Sverige, jätteloka, parkslide och gul skunkkalla är arter som hamnat i rubrikerna.

Naturvårdare i Sverige har länge krävt åtgärder. En av dem är Nils Carlsson på länsstyrelsen i Skåne.

 - Vi är rädda om vår biologiska mångfald, vi är rädda om vårt skogsbruk och vårt jordbruk, mänskors hälsa och djurs hälsa, så vi måste ta tag i det här men i Sverige går det väldigt långsamt, sa han till Ekot i fjol.

Lagförslaget, som regeringen alltså hoppas ska träda i kraft 1 augusti, innebär att Sverige uppfyller sina skyldigheter mot EU, konstaterar miljöminister Karolina Skog.

  - Väldigt ofta i miljösammanhang är Sverige ett land som leder arbetet inom EU, men här är det bara att erkänna: här har vi legat efter.
Karolina Skog säger att satsningen på så kallade gröna jobb kommer att användas bland annat just till bekämpning av invasiva arter.

  - När vi pratar kostnader är det viktigt att ha med sig vilka stora skador de invasiva främmande arterna åstadkommer, det mest kostnadseffektiva är att stoppa spridningen av invasiva arter och de åtgärder som kommer att komma på plats kommer mycket att handla om att stoppa spridningen.

- Till exempel i skärgården kan det var möjligt att få bort en art från enskilda öar, och det kan göra väldigt stor nytta.

 Så det får kosta pengar?

- Det behöver kosta en del för att nå stora nyttor och minska kostnaderna för jordbruket och fisket, säger Karolina Skog.