Tidiga åtgärder behövs mot mobbning

1:22 min

Fyra av tio vuxna uppger att de blivit utsatta för mobbning. Det visar en ny undersökning som stiftelsen Friends låtit göra. Elevhälsan i Karlstad menar att det behövs tidiga åtgärder för att lösa problemet.

Nära sju av tio vuxna har upplevt en mobbningssituation under sin barndom. Fyra av tio har själva varit utsatta, en av tio har mobbat och tre av tio har varit passiva åskådare.

Den i särklass vanligaste platsen där mobbningen sker är i skolan. 94 procent av de som har erfarenhet av mobbning uppger att det skedde där. Drygt fyra av tio upplever att mobbningen ökat de senaste tio åren.

– Det ska sättas in tidiga insatser mot mobbing och det är vårt ansvar och skyldighet, säger Anna Carlsson som är chef för den centrala elevhälsan inom Karlstads kommun.