Förslag: Karens för toppolitiker som byter bransch

2:28 min

Regeringen vill att statsråd och statssekreterare som byter jobb ska kunna sättas i karantän i upp till ett år, enligt vad Ekot erfar.

Frågan om toppolitiker som byter bransch och går direkt till näringslivet har lett till intensiva debatter genom åren. Ett av de mer uppmärksammade exemplen är när den tidigare näringsministern Björn Rosengren blev rådgivare i Kinnevik-sfären.

En rad länder har infört regler på det här området, för att förhindra intressekonflikter, men inte Sverige. Något som har kritiserats internationellt.

Civilminister Ardalan Shekarabi har sagt att han vill ha en lagstiftning om hur övergångar mellan politik och näringsliv ska gå till. Så här sade han till Ekot förra året.

– Det är jätteviktigt att göra det vi kan för att värna tilliten till de offentliga institutionerna i vårt land.

Vid dagens sammanträde fattar regeringen – enligt vad Ekot erfar – beslut om ett färdigt förslag som ska skickas till juristerna i lagrådet.

Innebörden är att statsråd och statssekreterare ska bli skyldiga att i förväg anmäla en nytt uppdrag eller en anställning till en särskild nämnd, som ska inrättas. Det handlar om jobb de tänker börja inom tolv månader från det att de har lämnat regeringskansliet, med undantag för statlig tjänst och politiska uppdrag.

Om det bedöms finnas intressekonflikter ska politikerna kunna sättas i karantän och förbjudas att påbörja det nya arbetet, eller att jobba med vissa frågor i upp till ett år, erfar Ekot.

Regeringen hoppas att det här ska förhindra att den makt och insyn som uppdraget som statsråd eller statssekreterare innebär, kan utnyttjas på ett sätt som till exempel skapar misstankar om korruption.

Tanken är att lagändringarna ska träda i kraft den första juli i år.

Enligt regeringens utredare Sten Heckscher, som presenterade sitt betänkande för ett år sedan, behövs inga sanktioner för de politiker som bryter mot nämndens beslut.

Det handlar om en grupp människor som kommer att följa ett regelverk om det införs, anser han. Om regeringen föreslår några straff återstår att se.