Allt fler deltar i modersmålsundervisning

1:09 min

I dag är internationella modersmålsdagen. Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning har ökat med 60 procent de senaste fem åren. En av dem är sjuåriga Rayan som läser kurdiska på Västerholms friskola i Skärholmen i Stockholm:

– Det är bra, för man kan snabbt lära sig sitt eget språk. Och det blir extra träning på skolan, säger Rayan.

Enligt siffror från Skolverket har antalet elever som deltar i modersmålsundervisning ökat till drygt 156 000 i grundskolan. De grupper som ökat mest är bland annat arabiska och dari, till följd av det stora antalet nyanlända som har kommit till Sverige de senaste åren. Skolverket menar att det är stort behov av modersmålslärare, och behovet ser olika ut för olika språk.

Ibrahim al Haj är modersmålslärare i Malmö och undervisar i arabiska. Han menar att det finns flera utmaningar med att vara modersmålslärare. Till exempel är lektionerna spridda över dagen, oftast efter ordinarie skoltid. Då blir eleverna ofta trötta och hungriga och har svårt att fokusera på lektionerna. En annan svårighet är att han undervisar på tre olika skolor. Vissa av hans kollegor undervisar till och med på åtta olika skolor.

Ett annat problem som Ibrahim al Haj pekar på är svårigheten med att få lärarbehörighet, och därmed också en tillsvidareanställning. Enligt Skolverket är det endast 60 procent av modersmålslärarna som är tillsvidareanställda.

Det är den absolut lägsta andelen tillsvidareanställningar bland alla lärarkategorier. När det gäller utbildning vid svensk högskola, är det endast 36 procent av modersmålslärarna som har högskoleexamen .

Bodil Båvner är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, som i dag har släppt en rapport om lärarbristen i Sverige. Idag är det inte alla modersmål som undervisas på högskolorna, och hon menar att det krävs en lagändring för att lösa det här problemet.

– I dag säger lagstiftningen att du ska ha ett visst antal högskolepoäng i ditt ämne, som i det här fallet är modersmålet. Då krävs det att det är någon som ger det här ämnet, där du kan antingen läsa det på högskolan eller någon validerar dina kunskaper.

– Finns inte språket i högskolan, då har du ju inte heller nånting som du kan godkänna den delen av lärarutbildningen i. Där är det ju viktigt att man kan komplettera med de mer pedagogiska bitarna.