Karin Jansson (MP): Man ska inte förstöra förutsättningarna för ett fortsatt liv på jorden

17 min

Mycket pekar åt att valrörelsen 2018 kommer att domineras av utspel, debatter och intervjuer om sakfrågor.

För att ge ytterligare en dimension till detta presenterar P4 Gävleborg nu en serie om de idéer som partierna bygger sin politik kring.

När det gäller politiska ideologier så har socialismen, liberalismen och konservatismen som de klassiska ideologierna grundat de flesta svenska partier.

Lägg till feminism och nationalism så har vi täckt in alla partier som i dag har något märkbart inflytande i det politiska samtalet.

P4 Gävleborg bevakar länet/regionen Gävleborg därför bjöd vi in företrädare för samtliga partier som är representerade i regionfullmäktige till samtal om deras politiska ideologier.

Miljöpartiet är ett regeringsparti sedan 2014. Det bildades 1981 bland annat som en reaktion mot kärnkraftsutbyggnaden som det folkomröstades om 1980. 

Det var några miljöintresserade folkpartister med Per Gahrton i spetsen som var med och drev på bildandet av Miljöpartiet de gröna.

Över tid har partiet betecknat sig som blocklöst parti i mitten, varken höger eller vänster, varifrån man drivit sin klimat- och miljöpolitik.

Men på senare tid har de tillhört vänsterfalangen de rödgröna och bildar ju nu regering tillsammans med socialdemokraterna. 

Miljöpartiet lutar sig mot en grön ideologi, länsordförande Karin Jansson förklarar.