Försvaret vill ha fler U-båtar och stridsflygplan

1:43 min

Den här perspektivstudien som försvaret lämnar till regeringen i morgon kommer att ligga till grund för flera politiska försvarsbeslut framöver och betecknas som viktig.

För att kunna försvara Sverige 2035 behövs fler armébrigader, ubåtar, korvetter och stridsflygplan, enligt Försvarsmakten. Myndigheten vill också ha större satsningar på underrättelsetjänster och förmågan inom cyberrymden. 

Även obemannade system och möjligheter till precisionsbekämpning med lång räckvidd är viktiga ingredienser i det framtida försvaret, enligt perspektivstudien, som Försvarsmakten presenterar i morgon förmiddag.

I en delrapport som lämnades till regeringen i höstas bedömde försvarsmakten att hoten fram till 2035 väntas bli svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera.

Dagens försvarsmakt möter inte förändrade utvecklingen i omvärlden, anser den själv enligt ett pressmeddelande i dag. I delrapporten beskrevs också de olika alternativ, optioner, som perspektivstudien kommer att innehålla.

Om utbyggnaden av försvaret blir mindre gäller option 1, ett försvar med mindre djup och med återhållen respons. En starkare försvarssatsning leder till option 2, ett försvar med stort djup där försvaret kan möta angriparen med en kraftfull respons. 

I båda alternativen ingår att andra länder Sverige samverkar med, ska på plats i Sverige hjälpa till att skydda viktiga områden och infrastruktur.