Regeringen vill att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen

2:18 min

Regeringen har tillsatt en utredning av arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att även de med tillfälliga och osäkra anställningar ska kunna omfattas.

– Det ska bli enkelt, alla typer av anställningar ska kunna räknas samman, för vi vet att folk har olika typer av anställningar, och fler ska kunna omfattas av försäkringen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).
 
Är det någon speciell grupp som hamnar utanför dagens försäkring?

– Ja, det är det. Med de krav som i dag ställs så är det många som har en tillfällig kortare anställning, som inte tycker att det är värt att gå med i försäkringen. Därför är de en utpekad grupp. Hur ska fler kunna omfattas av försäkringen? Kanske med lite olika villkor när det gäller försäkringens längd.

Regeringen har gjort flera förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under den här mandatperioden, bland annat har taket i försäkringen höjts liksom grundbeloppet. Men nu vill man alltså även att en särskild utredare undersöker möjligheterna att inkludera nya grupper på arbetsmarknaden i försäkringen, exempelvis genom att låta försäkringsskyddet variera beroende på anställningens längd.

Förenkling av arbetsgivarnas rapportering av månadsinkomsten kan minska byråkatin, men Ylva Johansson vill att fackföreningarna även fortsättningsvis ska administrera de olika a-kassorna.

– Vi har fristående arbetslöshetskassor i Sverige och det fungerar bra. Den modellen ska vi behålla. Men med det vi ska titta på nu, så kommer det att bli enklare för arbetsgivarna, som inte behöver fylla i detaljerade uppgifter när någon tidigare anställd blir arbetslös. I stället kommer det mesta att kunna hämtas automatiskt från de månadsuppgifter som man ändå lämnar in till myndigheterna.
 
Ersättningsnivåerna varierar i dag mellan olika socialförsäkringar, exempelvis sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Ylva Johansson utesluter inte en samordning i framtiden.

– Det finns med i direktiven att titta på samordning mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Och att också säkerställa att man inte får oönskade incitament mellan de två trygghetssystemen.

Enmansutredare blir Maria Hemström-Hemmingsson som är generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen. Hon får tid på sig fram till januari 2020 med utredningen.