Utförsäkrade ber EU om hjälp

1:09 min

En grupp människor som fått avslag på sin sjukpenning går till EU för att få rätt mot Försäkringskassan. De tycker inte att Försäkringskassan motiverat avslagen på sjukpenning på ett sätt som gör det möjligt för dem att överklaga.

Seija Berglund är gruppens talesperson och menar att handläggningen är rättsosäker.

- Det finns ingen motivering i de här besluten som berättar vad vi ska överklaga. Motivet saknas, vi får bara inte igenom vår ansökan. Det är förvånande att det får gå till på det här sättet. För mig är det obegripligt.

Över hundra personer som fått avslag på sin sjukpenning har vänt sig till EU-kommissionen för att få sina fall granskade. Det handlar t ex om att underlag till beslut saknas och att de tycker att de får "svepande bedömningar" som inte preciserar vilken medicinsk fakta som ligger till grund för avslaget.

De utförsäkrade anser att Försäkringskassan bryter mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, när den inte motiverar avslagen på sjukpenning på ett sätt som gör det möjligt för dem att överklaga i domstol. Något som får stora konsekvenser enligt Seija Berglund.

- Det ökar stressen och det ökar sjukdomen, det minskar möjligheten till rehabilitering och till att komma tillbaka till ett vanligt liv, i den mån det är möjligt.

Försäkringskassan vill inte kommentera anmälningarna i nuläget, och EU-kommissionen har än så länge bara registrerat dem. Men Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, har svårt att se varför EU-kommissionen skulle granska Försäkringskassan avslag på sjukpenning.

- Det är möjligt att man tittar på ärendena, och det kan ju finnas något ärende som har en koppling till en gränsöverskridande situation. Men i normalfallet så har tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna inget att göra med EU-rätten, säger Thomas Erhag.

Enligt Seija Berglund tror de utförsäkrade ändå på den här vägen och är tydlig med att de inte tänker ge sig i vilket fall som helst.

– De jurister som vi pratat med säger annorlunda, och om EU-kommissionen inte granskar våra ärenden så kommer vi gå vidare. För vi tycker att saken ska prövas, säger hon.