Missnöjet med svensk sjukvård ökar

1:54 min

Mer än 1000 personer fler anmälde brister i den svenska vården under förra året jämfört med året innan.

Patienternas klagomål på den svenska vården ökade under förra året. Inspektionen för vård och omsorg fick in mer än 1000 fler anmälningar jämfört med 2016. Det visar en rapport som IVO gjort på uppdrag av regeringen. Siffran skiljer sig över landet. I Stockholm ökade antalet anmälningar till IVO med 26 procent eller drygt 400.

– Det viktigaste resultatet är att klagomålen har ökat över tid, skulle jag säga, och att kvinnor är överrepresenterade, säger Camilla Jomer som är utredare vid IVO.

Av de anmälningar som kommit in handlar 57 procent om kvinnor. Det kan förklaras av att många klagomål berör händelser under graviditet och förlossning.

IVO har specialgranskat tre områden: kirurgi, primärvård och psykiatri. Anmälningarna ser olika ut. För kirurgin handlade klagomålen ofta om själva vården, medan det i primärvården kunde röra fördröjda diagnoser eller behandling. Anmälningarna mot den psykiatriska vården gjordes ofta av någon annan än patienten själv och där låg fokus på medicinerna.

– Det man klagar på inom psykiatrin är läkemedelsbehandling, säger Camilla Jomer.

Rapporten handlar alltså om de anmälningar som kommit in till IVO, men de är bara en del av patienternas klagomål. Av de ärenden som kommit in till IVO brukar ungefär 39 procent leda till kritik.

En återkommande brist som anmälarna berättar om handlar om bemötandet i vården, enligt Camilla Jomer.

– När vi gick igenom alla ärenden så kan vi se att folk också har synpunkter på bemötande även om det inte är det primära klagomålet, säger hon.

– Själva klagomålet kanske hamnar under vård och behandling men i samma ärende kan de också haft synpunkter på hur de har blivit bemötta. Då handlar det om att man inte har känt sig lyssnad på eller tagen på allvar och det står också i rapporten, avslutar Camilla Jomer.

Förra året kostade hanteringen av klagomålsärendena 190 miljoner för IVO. Eftersom befolkningen ökar och fler behandlingar görs i sjukvården, kommer anmälningarna att öka, enligt rapporten.

Från den 1 januari i år är det i första hand vårdgivaren som ska utreda misstag och patienter kan också vända sig till Patientnämnderna i landet.