Löfven vill att mindre stöd till jordbruk täcker upp efter brexit

1:10 min

När Storbritannien lämnar EU skapas ett budgethål. EU ska hålla kostnaderna nere. Det var statsminister Stefan Löfvens budskap inför mötet med EU:s stats- och regeringschefer på fredagen.

– Budskapet är att vi ska hålla ner kostnaderna inom EU. Vad kan vi prioritera om?

– Vi vill ha en budget som är modern. Vi ska se till att den inre marknaden fungerar och att vi klarar säkerhetsfrågorna, eftersom det finns ett mervärde i säkerhetsfrågorna för medborgarna, säger Stefan Löfven.

– Men vi ska samtidigt titta på vad vi kan prioritera ned, till exempel jordbruksstödet, säger Stefan Löfven.

På frågan vad de svenska bönderna och de som lever glesbygden i Sverige tycker om att Stefan Löfven vill dra ned på stödet till jordbruket svarar han:

– Det som ger mervärde i EU är att stärka säkerheten, bekämpa terrorism, att vi klarar migrationen och att ungdomar kommer i arbete.

– Men vi ska, å andra sidan, se på var vi kan dra ned och då är det jordbruksstödet.

Det finns önskemål inom EU att de länder som inte tar emot flyktingar ska få mindre ur budgeten. Stefan Löfven tror att det går att vinna gehör för det önskemålet.

– Ja, det finns ett underlag för den typen av diskussion. Det är rimligt att om man får stöd från EU så måste man ställa upp för de beslut som fattas och ställa upp för de värderingar som vi står för, säger Stefan Löfven.