Palliativ vård ska locka personal

1:26 min

Rekryteringen av personal till landstingets nya palliativa avdelning i Karlshamn har dragit igång.

Det innebär att vård av obotligt sjuka koncentreras till en plats i länet, samtidigt som det blir ökade möjligheter till palliativ vård hemma.

Det är klart att man är lite orolig för det

Starten är planerad till hösten om det går att rekrytera personal.

– Det är klart att man är lite orolig för det, vi har ju inte fått tag på några ännu. Men vi kan ju inte starta något nytt om vi ska gå och vara oroliga hela tiden, säger Göran Åström som är verksamhetschef på medicinkliniken på Blekingesjukhuset.

Vi tror oss veta att det finns människor som bara vill jobba med palliativa patienter

Fem vårdplatser på medicinavdelningen i Karlskrona och fem i Karlshamn ska slås ihop till en ny palliativ avdelning i Karlshamn. Omorganisationen ska också frigöra resurser så att de som vill tillbringa sin sista tid i hemmet ska få avancerad sjukvård där.  

Nu tror vi att det ska bli mera attraktivt att söka sig hit

– Vi tror oss veta att det finns människor som bara vill jobba med palliativa patienter, både när de är inlagda och när de vårdas i hemmet, så nu tror vi att det ska bli mera attraktivt att söka sig hit, säger Göran Åström.

Försening
Och skulle man inte lyckas, kan det bli försening.

– Ja, har vi inte personal så kan vi inte göra något. Men med de nya förutsättningarna så tror vi det ska bli enklare för oss att få tag på dem vi behöver, säger Göran Åström.