Lööf tveksam till förslag om ensamkommande

1:22 min

Centerpartiet har ännu inte bestämt om de ska stödja regeringens förslag om att låta vissa ensamkommande få stanna i Sverige, trots att de fått avslag på sina asylansökningar.

För att stödja förslaget i Riksdagen måste det bli bättre än det är idag.

– Vi måste ju hitta en lösning på det här problemet som håller över tid. Och därför vill jag ha en lagstiftning på plats som är så förutsägbar och rättssäker som möjligt. Och det finns ett antal luckor i det förslag som nu finns, säger Annie Lööf.

Hon pekar på två brister i regeringens förslag för ensamkommande. Dels att bara de som kom hit före den 24 november 2015 ska få ny möjlighet att stanna i Sverige. Dels att lagen inte omfattar dem som skaffat ett jobb i Sverige, utan bara dem som vill stanna för att studera.

Centerpartiet tror att förslaget som det ser ut idag ger små möjligheter för ensamkommande att få uppehållstillstånd. Vilket också Migrationsverket påpekat.

– Jag skulle nog vilja säga att det fortfarande är en del brister som gör att man leker med de ensamkommande ungdomarnas förhoppningar. Det jag är rädd för är att stödja en lagstiftning som väcker förhoppningar hos dessa ungdomar om att få stanna. Och sedan träder lagstiftningen i kraft, så hjälper inte den här lagstiftningen dessa ungdomar att stanna kvar och studera, säger Annie Lööf.

Annie Lööf hoppas nu att regeringen ändrar sitt lagförslag så att partiet kan ge det sitt stöd i Riksdagen.

– Jag utgår ifrån att regeringen lyssnar. Inte för Centerpartiets skull, utan för dom ensamkommande barnens skull.