Aktivister uppmärksammar rysk smog

1:44 min

Luften i sibiriska Krasnojarsk är en av Rysslands mest förorenade. De farliga partiklarna i luften är tidvis fyra gånger högre än Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer.

Dessa fakta hade inte kommit fram utan ett medborgarinitiativ i staden.

Igor Sjpecht borrar två hål i den röda tegelväggen några våningar ovanför en lekplats i Krasnojarsk. Han hänger en liten metallåda på väggen och i den placeras den fransktillverkade luftmätaren.

Det är den åttonde mätaren, som Igor och hans grupp aktivister själva köpt och placerat ut i den sibiriska staden. De publicerar mätresultaten på sin sajt.

Krasnojarsk är känd för sin smog, här finns tiotals fabriker och världens största aluminiumverk. Tidvis är luften så full av partiklar att sikten över floden Jenisej från bergen runt omkring försvinner.

Luftmätarna dokumenterar det människor i industristaden länge misstänkt och känt av. Halten av farliga partiklar är tidvis extremt hög, särskilt under vinterhalvåret med kolkraftverk för uppvärmning.

– Många invånare säger "vi vet ju att luften är dålig, varför måste det mätas", säger Igor. Men först nu kan vi se exakt var luften är dålig och hur höga halterna av farliga partiklar är. Sådana fakta behövs för att få myndigheterna att göra något åt saken, fortsätter han.

Reaktionen från myndigheterna var först att stämma Igor för att ha gjort en icke licensierad mätning och publicering av mätresultaten i realtid. Men åtalet i december drogs tillbaka sedan miljöministern gett sitt stöd till det privata initiativet, och de lokala myndigheterna erkänt att de inte har råd att själva köpa in modern mätutrustning.