Fortsatt strid om vindkraft i Fjällberg

4:06 min

Striden om en vindkraftpark i Fjällberg fortsätter. Nu ska frågan prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Striden om en vindkraftpark med 48 vindkraftverk i Fjällberg i Lycksele mellan vindkraftbolaget och samebyarna Vapsten och Vilhelmina norra, har pågått länge. Nu har den hamnat högst upp och ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Länsstyrelsen gav tillstånd till 25 vindkraftverk, men Mark- och miljödomstolen sade blankt nej till all byggnation.

Domstolen ansåg inte att parken i sig var ett stort problem, men att en kumulativ påverkan från planerade och byggda kraftverk tillsammans gjorde att parken inte kunde byggas.