M öppna för att flera sjukhus drivs på entreprenad

0:53 min

Alla tre sjukhusen i Västernorrland kan drivas på entreprenad. Det anser Moderaterna i Västernorrland i en skrivelse idag.

Moderaternas första- och andranamn på listan för val till Regionfullmäktige Per Wahlberg och Lena Asplund öppnar för att alla tre sjukhusen i Västernorrland ska kunna drivas på entreprenad.

"Vi tycker fortsatt att Sollefteå sjukhus bör kunna drivas av någon annan än landstinget och göras till ett kvalitativt inlandssjukhus med akut bassjukvård och vårdproduktion av hög klass. För oss finns en ambition att utveckla akut verksamhet inom områdena kirurgi och ortopedi, detta under förutsättning att det finns verksamhetsmässiga förutsättningar och är ekonomiskt försvarbart. Vi har därutöver en öppenhet på sikt för alternativa driftsformer även för sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall."

– Vi skulle gärna vilja se om man kan lägga Sollefteå sjukhus på entreprenad. För att göra det till ett kraftfullt, mindre inlandssjukhus, säger Lena Asplund (M). 

– Visar det sig att det är väldigt bra ska man inte utesluta att kunna göra det med flera sjukhus, konstaterar Lena Asplund (M).