17 fall av fruktad rensjukdom i Norge

2:07 min

I Norge har minst 17 vildrenar drabbats av den dödliga neurologiska sjukdomen CWD.

Beskedet kom på måndagen efter att drygt 1 400 vildrenar har slaktats för att stoppa spridningen av sjukdomen.

CWD, eller avmagrandesjuka, har redan tidigare upptäckts i ett område vid Nordfjella, nordväst om Oslo. Förra året beslutade regeringen att slakta hela vildrensstammen där för att stoppa spridningen av den fruktade sjukdomen.

– Arbetet med att ta ut den renen och sanera området ser ut att vara avslutat, säger Norges lantbruks- och matminister Jon Georg Dale till Ekot.

CWD har varit känt i Nordamerika sedan 1960-talet, men de första fallen i Europa upptäcktes i Norge 2016.

Den dödliga sjukdomen, som är släkt med den så kallade galna ko-sjukan, drabbar hjortdjur. I Norge har minst två älgar visat sig vara smittade. Den nu avslutade masslakten av vildren visade alltså att 17 av de djuren var drabbade av CWD.

Fast minister Dale känner sig ganska trygg med att smittan har kunnat isoleras till det här området vid Nordfjella.

– Vi är antagligen det tryggaste landet i världen just nu på att veta omfånget av detta. Vi har tagit 35 000 prover på olika hjortvilt de senaste två åren. Det är en enormt hög kartläggning, och vi har inte funnit CWD av den typ som vi har haft i Zon 1 i Nordfjella någon annanstans, säger lantbruks- och matministern till Ekot.

Men oron finns ändå. EU beslutade nyligen om ett övervakningsprogram som ska löpa fram till 2020. I Sverige har myndigheterna börjat övervaka döda och sjuka hjortdjur, framför allt i Jämtland, som ju gränsar till Norge. Jon Georg Dale säger att han har haft kontakt med den svenske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om hur man ska hantera eventuell smittspridning.

Tidigare har det sagts att CWD inte kan överföras till människa, men enligt en kanadensisk forskningsstudie förra året kan det inte längre uteslutas att en människa som äter kött från ett smittat hjortdjur också kan få den fruktade sjukdomen.