Parterna kritiska till förslag om strejkrätt

1:52 min

Det kommer starka reaktioner på Ekots nyhet om att den utredning som regeringen har tillsatt med anledning av konflikten i Göteborgs hamn jobbar med ett förslag om att begränsa strejkrätten.

Lena Maier Söderberg, chefsjurist för akademikerfacken i Saco, är kritisk och säger att det här kan göra det svårare att företräda medlemmarna.

– Med det här förslaget skulle det vara svårt för nya fackförbund eller för nya yrkeskategorier att etablera ett kollektivavtalsförhållande på arbetsmarknaden, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på akademikernas centralorganisation Saco.

Är det här tydliga begränsningar av stridsrätten?

– Ja, det är det.

Det handlar om vilka regler som ska gälla vid en arbetsplats där arbetsgivaren har kollektivavtal med ett fackförbund men ändå blir utsatt för strejk eller andra stridsåtgärder av ett annat fack.

Enligt ett förslag som Ekot har tagit del av ska en sådan stridsåtgärd inte längre vara tillåten om inte syftet är att reglera en fråga i kollektivavtal. Och enligt en källa är det här det förslag som utredningen kommer att lägga fram.

Peter Jeppsson är vice vd på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

– Det här ser ut att ta bra och viktiga steg i rätt riktning men det räcker inte riktigt till för att lösa problemen i Göteborgs hamn, så även om man är på rätt väg måste man tänka vidare tycker jag, säger Peter Jeppsson.

Enligt förslaget måste också det fack som redan har avtal godkänna det konkurrerande fackets konflikt.

Det här kan inte arbetsgivarsidan acceptera, säger Peter Jeppsson.

– Det skulle vara alldeles orimligt att facken tillsammans skulle kunna spela på att den ena ger den andra tillstånd att vidta stridsåtgärder på ett område där det redan finns kollektivavtal.

Sacos chefsjurist spår nya konflikter mellan facken.

– Det innebär att om det finns ett fackförbund som har avtal med arbetsgivaren, då måste det här konkurrerande fackförbundet komma till det fackförbundet och säga; snälla kan inte vi också få ett kollektivavtal på den här arbetsplatsen?

– Det här blir ju en maktfråga mellan olika fackförbund som då kommer att tävla om att få ett kollektivavtal först och det splittrar fackföreningsrörelsen, säger Lena Maier Söderberg.