EU:s fiske i Västsahara bryter mot lagen

1:31 min

EU bryter mot lagen när man tar upp fisk i Västsahariska vatten, det slog EU-domstolen fast i dag.

EU betalar 300 miljoner kronor per år för ett fiskeavtal med Marocko, men fisket i Marockanska vatten är inte mycket värt. Över 90 procent av fisken tas upp i västsahariska vatten – vilket alltså är ett brott mot lagen.

Marocko har ockuperat Västsahara i över 40 år och många västsaharier lever under svåra förhållanden i flyktingläger i den algeriska öknen. Andra har blivit andra klassens invånare i Marocko och de som kämpar för ett självständigt land fängslas.

Det finns en bred samsyn i världen om att Marockos ockupation är olaglig, ändå är det få som höjer sina röster i protest mot Marockos agerande. EU har flera anledningar att hålla sig väl med landet.

Utöver de stora mängder fisk som man plockar upp ur havet så har unionen stor nytta av att Marocko hindrar flyktingar från att ta sig vidare till Europa.

Ett utskott i EU-parlamentet arbetar för att unionen ska ha folkrätten i fokus. Den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland är ordförande i utskottet. Så här beskriver hon vad dagens dom kan få för betydelse.

– Alla vi som kämpar för att EU ska göra rätt för sig och sluta med detta rovfiske från Västsaharas vatten, vi får starka argument i ryggen.

Mer än 90 procent av den fisk som EU-länderna tar upp enligt fiskeavtalet med Marocko, tas alltså från vatten som egentligen tillhör Västsahara. Enligt dagens dom i EU-domstolen har Marocko helt enkelt inte rätt att sälja fiskerättigheter som inte tillhör det egna landet.

Avtalet går ut nu i sommar, men det är inte självklart att EU följer dagens dom och slutar med fisket i västsahariska vatten. Tvärt om har arbetet med att förlänga avtalet just påbörjats. Socialdemokraternas Jytte Guteland vill stoppa det arbetet.

– Vi kommer att behöva argumentera emot medlemsländer som har andra politiska motiv. Det kommer att bli en fajt och jag kommer att ta den fajten. Jag hoppas att många med mig kommer att vilja respektera folkrätten och EU-lagen.

Nu hoppas Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att dagens dom ska göra en fortsättning på avtalet omöjlig.

– Jag utgår från att man tar hänsyn till den dom som har fallit idag, som visar att den linje som Sverige har intagit är den rätta.