Polisens prejningsskador ökar - kostar miljoner

1:18 min

Polisen har som rekommendation att preja mer sällan vid biljakter och istället använda spikmattor. Men siffror som P3 Nyheter tagit del av visar att prejningsskador på polisbilar ökat.

Under åtta år har polisens skadade bilar kostat närmare en halv miljard kronor, enligt siffror från Kammarkollegiet som har hand om polisens försäkringar.

En siffra som stadigt ökat under dessa år är antalet skador som uppstått vid prejningssituationer som man allt som allt lagt över 70 miljoner kronor på. Förra året betalades en rekordsumma på närmare 16 miljoner kronor för över 340 prejningsskador.

– Det är en sorglig utveckling och jag har ju sett den här utvecklingen tidigare, det här är ju helt vansinnigt, säger docent i trafikmedicin Jörgen Lundälv som länge forskat i biljakter.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Emma Kronberg menar att den allt hårdare arbetsmiljön och attitydförändringen mot polisen leder till att man från polisens håll måste kontra med hårda tag, så som prejning vid en eventuell biljakt.

Det är ett helt samhällsproblem, en ändrad omvärld som vi har. Vi ser ju också att försöken att preja polis eller att använda egna fordon som våldsverktyg mot polisen, det ökar. Det har vi sett tendens på under senare tid.

Polisen gick för några år sedan in för att börja använda spikmattor oftare för att stoppa bilar, då det anses mer effektivt än prejning. Enligt Kammarkollegiets siffror på skador verkar prejningarna ändå inte ha minskat, snarare tvärtom. Enligt Cronberg tar det tid att implementera nya arbetsmetoder.

– Sen ska man också ställa sig frågan om det är just prejningarna som ska minska med tanke på hur det ser ut. I fall det är en arbetsmetod som lever upp till det syfte man har med prejningen så kanske vi får leva med ökade prejningar med tanke på den arbetsmiljö vi har, säger hon.

Jörgen Lundälv är kritisk till polisens prejningar och säger att helikoptrar och spikmattor borde användas i större utsträckning.

– Den här kostnaden är ju bara en del av facit, man måste ju lägga till personskadorna, skador för motpart och de kostnader och lidande som uppstår vid så kallade svallvågskrascher, det vill säga när medtrafikanter observerar ett utryckningsfordon och inte vet hur man ska hantera den egna bilen utan kör hastigt av vägen och krockar in i en stolpe eller in i ett annat fordon.

Sverige har som långsiktigt mål att ingen ska dödas eller skadas till följd av trafikolyckor – den så kallade nollvisionen. Den hotas i och med polisens prejningar, menar Lundälv.

– Svensk polis ska ju leda nollvisionen, och jag tror att nollvisionen blir satt ur spel då vi nu ser att prejningarna ökar så mycket som de gör, säger han.

Huvudskyddsombud Emma Cronberg säger att polisernas förutsättningar måste förbättras om prejningarna ska bli färre.

– Nollvisionen är jättebra att ha men ska vi minska på prejningarna så måste vi återigen se till andra metoder och överhuvudtaget förbättra polisens arbetsmiljö, öka resurserna och öka anslagen till polisen. Det krävs många åtgärder för att nå dit.

P3 Nyheter har varit i kontakt med Polismyndigheten som säger att de inte kan ge någon kommentar i nuläget.