Hanöbukten

Inga miljögifter i Hanöbuktens fisk

3:33 min

Fiskar i Hanöbukten har inte några förhöjda halter av miljögifter i sig. Det visar en treårig undersökning av havsmiljön som gjorts av Havs- och vattenmyndigheten.

2010 och 2011 kom det larm från fiskare och allmänheten om bland annat såriga och sjuka fiskar och fiskflykt i Hanöbukten. Det ledde till att Havs- och vattenmyndigheten, Hav, fick ett treårigt uppdrag från regeringen att se över det här i flera olika studier.

Bland annat skulle de undersöka om miljögifter var orsaken till att fisken mådde dåligt. I dag, tisdag, presenterades resultaten och man har inte kunnat hitta några kopplingar mellan miljöfarliga ämnen och fiskens hälsotillstånd. 

– Det var oerhört synd att vi inte kunde hitta en rejäl orsak, som vi kunde sätta fingret på direkt, men vi är envisa och kommer leta vidare, berättar Mikael Krysell som är chef på Havs- och vattenmyndighetens enhet för miljöövervakning.

Enligt utredningen så finns det inget tvivel om att fisken mår dåligt i Hanöbukten. Men man vet alltså inte varför. En del av sårskadorna kan förklaras med naturliga orsaker som till exempel sälbett, men inte alla.

– Även ett negativt resultat är ett resultat. Nu kan vi utesluta väldigt många kända och som vi då misstänkte miljögifter från att vara den tydliga orsaken till detta. Nu kan vi gå vidare och undersöka bredare andra saker vad som nu kan ligga bakom det hela.

Men nu har miljön är Hanöbukten undersökts i flera år - är det inte dags att sätta in åtgärder nu?

– De flesta åtgärder är väldigt dyra. När vi väl sätter in dem så vill vi vara säkra på att det är rätt åtgärder och att de kommer att ha effekt så att vi bokstavligen inte slänger pengarna i sjön.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att forsätta övervaka Hanöbukten och bland annat titta på sjukdomar, fisksamhällets struktur, funktion och hälsotillstånd.